Pasport dopravního značení

Pasport místních komunikací

Základní evidencí místních komunikací v obci či městě je dokument, který se nazývá dokumentace pasport místních komunikací a který by měla mít zpracovaný a aktualizovaný každá obec v ČR. Minimální povinný rozsah stanovuje vyhláška č.104/1997 Sb.

Místní komunikací se podle zákona číslo 13/1997 Sbírky rozumí veřejně přístupná pozemní komunikace, jež slouží převážně místní dopravě v obci.

Možnost rozšíření pasportu

Pasport místních komunikací

Obec se může rozhodnout pro jeho rozšíření o pasport dopravního značení, vpustí, mostů a technického vybavení.